%0 Book Section %@ 3790802166 %A Albers, Sönke %A Greve, Goetz %E Mertens, Peter %E Rässler, Susanne %T Kundenwertprognose %B Prognoserechnung %D 2005 %I Springer %P 431–438 %! Albers, Greve 2005 – Kundenwertprognose